Tiếng : 


 

Website dự phòng tạm thời ngày
http://www.789c88.com
http://www.ms3388.com
https://www.m88a.com
https://www.1288ms.com

Website cược trên di động tạm thời ngày
http://wap2.my88s.com/


EMAIL
viet_cs@m88.com bank@m88.com
Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này cho tất cả yêu cầu Dịch vụ Thành viên. Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này cho tất cả yêu cầu Tiền mặt và Tài chính.
 
rewards@m88.com csmanager@m88.com
Xin vui lòng sữ dụng địa chỉ này cho tất cả thành viên thắc mắc về Điểm Thưởng. Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này để phản hồi, đề xuất, khen ngợi, bất kỳ vấn đề chưa được giải quyết hoặc chưa được giải thích thỏa đáng. Chúng tôi sẽ trả lời quý khách trong vòng 24 giờ.
   
TRÒ CHUYỆN  
Live Help
   
FAX
Số Fax
   
+632 857 2060 (Có thể tính cước gọi Quốc tế)  
   
HÒM THƯ
PO Box 1451
Makati Central Office
1254 Makati City
Philippines
   
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết